di negara-negara pabrik eropa, tingkat dok-rata pada umumnya berada di atas 10 persen selama sebagian tahun terakhir. tingkat rata ini bahkan mengalahkan 12 persen pada tahun 1994, sementara di amerika sindikat cuma 7 persen. keadaan serupa yang diperbesar sama; tunakarya ini pernah jadi lebih dari tenaga. persoalan yang dihadapi oleh satu negara ataupun negara besar yang diakibatkan sama bantuan sosial yang betul-betul berlebihan dan juga ketidakstabilan pasar tenaga operasi yang mengurangi kepentingan masyarakat bakal bertugas dan juga menyurutkan aktivitas. ini, negara-negara serta negara-negara

...